Skutki przemocy w związku
[ Random Image ]

Zdrowy związek powinien opierać się na zaufaniu, zrozumieniu i poczuciu bezpieczeństwa aczkolwiek nie zawsze tak jest. W niektórych związkach dochodzi do agresywny zachowań i braku poszanowania drugiej osoby. Niestety, to zjawisko jest dość powszechne. W większości przypadków osobą krzywdzącą jest mężczyzna, a krzywdzoną – kobieta.

Przemoc jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. Wpływa na zachowanie ofiar przemocy oraz na biernych obserwatorów przemocy. U osób doświadczających przemocy dochodzi do zmian ich zachowań, myślenia oraz postrzegania rzeczywistości. W ofierze rodzi się wiele trudnych emocji jak poczucie winy, wstyd, ból i cierpienie, a także złość i gniew. Pojawiają się poczucie zagrożenia, niepewność, ciągly lęk. Osoba zastraszona uczy się, jak funkcjonowac pod ciągłą presją, bojąc się o swoja przyszlość. Pod wpływem udręczenia i “prania mózgu” u ofiary pojawia się stan nieustannego wyczerpania. Jest on wynikiem ciągłego stresu, czuwania nad samoobroną i spełnianiem żądań sprawcy. Energię pochłania również konieczność ukrywania strachu, rozpaczy i gniewu, ponieważ okazywanie tych i podobnych uczuć jest przez sprawcę ośmieszane lub karane.

Jest bardzo trudno wyrwać się z takiego życia i szukać pomocy, ponieważ w psychice ofiary zachodzi szereg zmian, które mają na celu przystosowanie się do trudnej sytuacji. Chęć zmiany swojego życia słabnie wraz z przebywaniem z oprawcą. Ofiara wypracowywuje sposoby/taktyki aby uniknąć potencjalnej agresji u domowego kata. W wyniku działań sprawcy ofiara może przejawiać szereg zaburzeń psychicznych. Może się u niej rozwinąć depresja i zaburzenia lękowe.