Czym jest przemoc domowa?
[ Random Image ]

 
Wiele osób uważa, ze przemoc domowa to tylko przemoc fizyczna. ,,Przecież mnie nie bije’’- to stwierdzenie jest bardzo powszechne wsród kobiet, które nie szukają profesjonalnej pomocy z uwagi na ich przeświadczenie, że przemocą jest tylko przemoc fizyczna. Przemoc domowa to przede wszystkim kontrola – używanie intymnych relacji, manipulowanie drugą osobą aby mieć całkowitą kontrolę nad jej życiem. Przemoc domowa jest zjawiskiem ciągłym i zagrażającym życiu, nasilającym się z czasem.

Formy przemocy domowej to:

przemoc fizyczna, emocjonalna, wykorzystywanie seksualne i nadużycia finansowe.

W większości przypadków przemoc domowa jest popełniana przez mężczyzn a doświadczają ją kobiety. Przemoc może się zdarzyć w każdym związku.

Przemoc domowa może zawierać szereg zachowań, form i taktyk.

Przemoc fizyczna

Przemoc fizyczna może być najbardziej rozpoznawalną postacią przemocy domowej; może spowodować poważne obrażenia, a w niektórych przypadkach stanowić zagrożenie życia. Przemoc fizyczna nie zawsze pozostawia widoczne ślady i blizny. Z biegiem czasu przybiera na sile i intensywości.

Przykłady:

 • bicie
 • kopanie
 • gryzienie
 • uderzanie pięścią lub otwartą dłonią
 • grożenie nożem, zadawanie ran
 • popychanie
 • ciągnięcie za włosy

Przemoc seksualna

Przemoc seksualna polega na zmuszaniu osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli lub gdy na skutek utraty równości w związku osoba ta obawia się odmówić współżycia. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu.

Przykłady:

 • gwałt
 • wymuszanie pożycia
 • obmacywanie
 • zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych
 • wmawianie, że seks ze sprawcą to obowiązek kobiety
 • poniżenie seksualne
 • akt seksualny dokonany na kobiecie podczas snu to gwalt

Przemoc emocjonalna

Przemoc emocjonalna nazywana przemocą psychiczną, nie jest tak ewidentna i namacalna jak przemoc fizyczna, nie zostawia śladów na ciele ale jest równie okrutna. Przemoc emocjonalna
jest jak pranie mózgu ponieważ, zabiera człowiekowi jego najcenniejszy skarb – godność, poczucie własnej wartości i mocy sprawczej.

Przykłady:

 • zastraszanie
 • nękanie
 • stała krytyka
 • poniżanie
 • ciągłe kontrolowanie i sprawdzanie partnera
 • grożenie śmiercią kobiecie, dzieciom i członkom jej rodziny i zwierzętom domowym
 • grożenie samobójstwem
 • grożenie odebraniem dzieci
 • pogarda – lekceważenie, poniżanie przy obcych ludziach,
 • przerywanie rozmów telefonicznych
 • brak szacunku dla pracy, wysiłków i opinii partnerki
 • izolowanie
 • wywieranie presji

U ofiar przemocy psychicznej można rozpoznać proces wiktymizacji, który zmienia tożsamość ofiary. Przemoc rujnuje utrwalony obraz siebie i styl życia. Ofiara traci poczucie bezpieczeństwa, zaufanie do siebie, zaczyna się obwiniać i źle myśleć o sobie.

Przemoc finansowa

Przemoc finansowa – ekonomiczna to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie partnera od sprawcy. Najczęściej sprawca zakazuje lub utrudnia jej podjęcie pracy zarobkowej lub nauki, uniemożliwia jej dostęp do konta, wydziela i kontroluje jej wydatki.

Przykłady:

 • kontrola finansów rodzinnych
 • zakazywanie wykonywania pracy zarobkowej
 • odmawianie pieniędzy na dom, niepłacenie rachunków
 • niepłacenie lub nieregularne płacenia alimentów na dzieci
 • zmuszanie do podpisywania zobowiązań finansowych

Przemoc domowa to wybór agresora! Wbrew powszechnej opinii, przemoc domowa nie jest wynikiem utraty przez sprawcę kontroli nad swoim zachowaniem. W rzeczywistości, agresywne zachowanie i przemoc jest świadomym wyborem, dokonanym w celu kontrolowania ofiary. Stosujący przemoc mężczyzna zawsze znajdzie pretekst, aby cię skrytykować lub skrzywdzić. Jeśli przedstawisz mu racjonalne wyjaśnienie przyczyn jego agresji, powie, że to Twoja wina.

Cokolwiek byś nie zrobiła, on będzie niezadowolony.

Fazy przemocy domowej

W 1979 roku amerykańska psycholog Leonore E Walker badając kobiety doświadczające przemocy w rodzinie opisała pewne cykliczne pojawiające się w ich związkach zdarzenia. Na cykl przemocy składają sie trzy następujące po sobie fazy:

1. Faza narastającego napięcia
2. Faza przemocy
3. Faza miesiąca miodowego

W fazie pierwszej narasta napięcie i dochodzi do sytuacji konfliktowych. Oprawca jest ciągle poirytowany i drażliwy, awanturuje się i swoje emocje odreagowuje na partnerce. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta i niebezpieczna.

Kobieta stara się opanować sytuacje, unika partnera lub stara sie go zadowolić. W tej fazie u kobiet mogą wystepować rożnego rodzaju dolegliwości jak bóle żoładka i głowy, bezsenność, bóle w klatce piersiowej i utrata apetytu. Inne stają sie apatyczne lub doświadczają poczucie napięcia i silny niepokój.

W drugiej fazie nastepuje gwałtowna przemoc gdzie dochodzi do egzplozji zachowań agresywnych. Intencją agresora jest pokazanie kto rzadzi w związku. Kobieta stara się uspokoić sprawcę i chronić siebie i dzieci. Jest przerażona i bezradna, ogarnia ja złość i traci ochotę do życia.

W fazie trzeciej, nazywanej fazą miesiąca miodowego, partner wyładował już swoje emocje i zaczyna przepraszać, obiecuje poprawe. Swoje zachowanie tlumaczy stresem, alkoholem i niezrozumieniem. Agresor znajdzie wytumaczenie aby nie ponieść konsekwencji własnych czynów. Partner czuje sie winny ale nie z powodu wyrządzonej krzywdy, obawia się, że zostanie złapany i ukarany za swoje postępowanie.